Algemene Voorwaarden

Begrippen & toepasselijkheid 

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Sweet Swimmers zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Tenzij Sweet Swimmers zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart.

• Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kun je geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen

• Het accepteren van een aanbieding en het doen van een bestelling houdt in dat je de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

 

Prijzen & kosten 

Alle prijzen die op de website van Sweet Swimmers staan vermeld zijn inclusief 21% BTW.

• Verzendkosten bedragen € 4,95 binnen Nederland, €12,95 binnen Europa en en €19,95 buiten Europa. • Orders boven € 100 worden binnen Europa gratis verzonden. Als je meerdere artikelen bestelt, blijft de hoogte van de verzendkosten gelijk.

• Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Sweet Swimmers bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

 

Leveringen

Sweet Swimmers streeft ernaar alle bestellingen die vóór 14.00 uur zijn besteld op dezelfde werkdag te verzenden. Overige bestellingen worden de volgende werkdag verzonden. Sweet Swimmers kan (in verband met vakanties) aangeven dat bestellingen (tijdelijk) later worden verzonden.

Voor bestellingen van producten die niet meer op voorraad zijn, wordt er altijd in overleg een verzendtermijn besloten. Als artikelen een langere levertijd hebben of (tijdelijk) niet geleverd kunnen worden zal u binnen enkele dagen via e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden.

Sweet Swimmers is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door Post NL, DHL & UPS. Sweet swimmers is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

Sweet Swimmers betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van bestelde artikelen. Desondanks kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. U dient dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. De levering zal dan op kosten van Sweet Swimmers worden aangevuld of opnieuw worden gedaan.

 

Betalingsmogelijkheden 

De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat u het aanbod aanvaardt en je voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet per e-mail is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

Het verschuldigde bedrag kan betaald worden via IDEAL, Visa en MasterCard. Sweet Swimmers accepteert IDEAL betalingen via ABN-AMRO, Rabobank, Fortis, ING, SNS bank, ASN Bank, Friesland Bank, Triodos, KNAB, Regio Bank en van Lanschot.

Bij betaling met Visa of MasterCard behoudt Sweet Swimmers zich het recht voor om te controleren of de kaart geldig is, of er voldoende bestedingsruimte is voor het afschrijven van het aankoopbedrag en of uw adresgegevens juist zijn.

Bij betalingen met iDeal wordt er gebruik gemaakt van de internetkassa van Mollie.

Bij betalingen met Visa of MasterCard wordt er gebruik gemaakt van Mollie. Deze payment provider verzorgt de afhandeling van de transacties.

 

Reclamatie & Retourneren

Wij doen er alles aan om u een perfect product te leveren. Sweet Swimmers raadt aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan uw verwachtingen voldoen, aarzel dan niet om ons per e-mail daarvan op de hoogte te stellen. Sweet Swimmers zal proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met u en op de best mogelijke manier op te lossen.

Indien er binnen 7 dagen door Sweet Swimmers geen schriftelijke bezwaren zijn ontvangen, gaat Sweet Swimmers er van uit volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.

Je hebt het recht de door Sweet Swimmers geleverde artikelen binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren. Tijdens de zichttermijn van 14 dagen dien je zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. Je zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behouden.

Je stuurt (de) (het) artikel(en) binnen het zichttermijn in de originele verpakking, onder vermelding van het ordernummer naar Sweet Swimmers, afd. Retouren, Erfprins 8, 2342 CK Oegstgeest.

Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet Sweet Swimmers de betaalde prijs exclusief de verzendkosten, uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen. Indien er betaald is met een cadeaubon zal er een nieuwe cadeaubon worden aangemaakt (en geen geld teruggestort).   

Wanneer de door Sweet Swimmers afgeleverde artikelen niet binnen 14 dagen na ontvangst worden teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.

 

Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van Sweet Swimmers, van het personeel en de producten van Sweet Swimmers voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Sweet Swimmers is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

• Sweet Swimmers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Sweet Swimmers.

• De aansprakelijkheid van Sweet Swimmers is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.

• Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Sweet Swimmers, dan wel tussen Sweet Swimmers en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Sweet Swimmers, is Sweet Swimmers niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Sweet Swimmers.

 

Overmacht

In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van Sweet Swimmers opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel u als Sweet Swimmers het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, storingen, import/exportverboden, natuurrampen ongeacht of dit zich voordoet bij Sweet Swimmers of bij de toeleveranciers van Sweet Swimmers.

 

Privacy

Sweet Swimmers respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de afhandeling van de bestelling

 • Naast het uitvoeren van de bestellingen zullen de gegevens, uitsluitend na uw toestemming, worden gebruikt voor het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met u.

• De gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld, tenzij die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.

 

Toepasselijk recht

Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

 

Bedrijfsgegevens Sweet Swimmers

Erfprins 8 

2342 CK Oegstgeest
E info@sweetswimmers.nl

KvK: 74861174
BTW: NL002189095B82